AGT VONKA

2014'TEN BUGÜNE TÜRK SANAYİSİNİN GELİŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ.
Asbest Söküm, Asbest Denetim,Asbest Laboratuvarı ,IHM , Malzeme Analizi, SEM EDX Analizleri.


ASBEST


malzeme

z

HAKKIMIZDA

7 yılı aşkın işleme tecrübesine sahip Agt Vonka, Kadıköy–İstanbul’daki
işletmesinde denizcilik ,inşaaat,otomotiv, endüstriyel motor, havacılık ve savunma sanayisi
sektörlerine metal işleme ve metal enjeksiyon ile parça imalatı yapan firmaların analizlerini gerçekleştirmektedir.

2014 yılı itibariyle yeni bir ürün üretmek, pazarda farklılaşmak için Ar-Ge
faaliyetlerini arttırmak ve Ar-Ge'ye daha çok yatırım yapmak amacıyla teşvikle kurulan Ar-Ge merkezinde birçok proje yürütülmeye başlanmıştır.

Foto Galeri

Projenizi, ürünlerinizi ve firmanızı anlatan fotoğrafları paylaşın!

Cam filmi Sem incelemesi
Fosil Bilimi
Bu kısma proje fotoğrafı için bir açıklama veya proje hakkında küçük bir tanıtım içeriği yazabilirsiniz.
Bu kısma proje fotoğrafı için bir açıklama veya proje hakkında küçük bir tanıtım içeriği yazabilirsiniz.

Hizmetlerimiz

Ürün ve Hizmetlerinizden Bahsedin!

Malzeme Bilimi

Malzeme bilimi, maddenin çeşitli özelliklerini ve bunların bilim ve mühendislikteki uygulamalarını içeren disiplinler arası bir alandır. Malzemeleri analiz etmek ve özelliklerini kullanmak bu alandaki en büyük zorluklardan biridir ve materyalleri anlamakla birlikte temelde istenen özelliklere sahip yeni malzemeler yaratılabilir.
Malzeme yüzeylerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri birçok uygulamada önemli rol oynadığından Phenom masaüstü taramalı elektron mikroskopları yüzey ve arayüzeyle ilgili süreçler ve incelemelerine odaklanır.
Phenom SEM'in yüzey, bileşik ve parçacıkları gözlemleme ve analiz etme konusunda güvenilir bir araç olduğu kanıtlanmıştır. Üretim esnasında kalite sigortası için, işlemden sonra bileşiklerin element analizine ve hatta parçacık şekillerinin analizi için kullanılabilir.
1-Malzeme Süreç Kontrolü Analizleri
1-Modern endüstriyel prosesler, uygun maliyetli üretim için yüksek verim gerektirir. Bu tempo, nihai üründe kalite, güvenilirlik ve tutarlılık ihtiyacı ile ölçülür. Dolayısıyla proses kontrolü, çıktı ve kalite arasında bir denge kurmak için üretimi optimize etmeye ve düzenlemeye çalışır. Boyut, morfoloji ve safsızlıklar gibi çeşitli parametrelerin izlenmesi, analizin toplam üretim süresi üzerindeki etkisini en aza indirmek için mümkün olduğunca verimli olmalıdır. Ek olarak, süreç ayarlamalarının numunenin gerçek özelliklerine dayandığından emin olmak için gözlemler son derece güvenilir olmalıdır.
Elektron mikroskopları (EM) üzerinde elde edilebilecek çok yönlü ve değerli verilere rağmen, bu cihazlar geçmişte manuel çalıştırma ihtiyacı nedeniyle proses kontrol uygulamaları için pratik olmamıştır. Bugün, özel araçlar ve otomatik yazılımların ortaya çıkmasıyla EM, üretim izleme ve analizinin hayati bir parçası haline geliyor. Kimyasal olduğu kadar yapısal da bilgi, 
enerji-dağıtıcı X-ışını spektroskopisinin (EDS) aynı cihaz içinde EM görüntülemeyle birleştirilmesiyle bile edinilebilir .
Taramalı elektron mikroskobu (SEM) araçları, mikron ölçeğinde nanometre ölçeğinde partiküllere, inklüzyonlara ve ürün kalitesini temelden etkileyen arızalara otomatik olarak görselleştirme, niceleme ve raporlama yeteneğine sahiptir.  

2-Malzeme Kalite Kontrol Analizleri
2-Artan karmaşıklık ve daha yüksek güvenilirlik standartları ile, üretilen parçaların kalite kontrolü ve güvencesi modern endüstride giderek daha hayati hale gelmiştir. Kalite düzenlemesinin kritik bir yönü, bileşen / malzeme arızasının temel nedeni hakkında bilgi sağlayan, üretim sürecinde kalite kontrolü için metrikler oluşturan ve 3. taraf kalite gereksinimlerini uygulayan arıza analizidir . Bileşen arızası genellikle çok sayıda küçük, mikroskobik kusurun doğrudan bir sonucu olduğundan, bunların çok ölçekli gözlemi ve nicelendirilmesi, temel neden belirlemesi için gereken doğru karakterizasyonu elde etmenin tek yoludur.
Elektron mikroskopisi (EM) gibi daha yüksek çözünürlüklü tekniklerle analiz edilebilir.
EM ile nanometre ölçeğine kadar yapısal detaylar kullanılabilir hale gelir. Bu, diğer araçlarla gözlemlenemeyen işlem spesifikasyonlarından mikroskopik kusurların veya nano ölçekli sapmaların kesin karakterizasyonuna izin verir. Eldeki bu bilgiler sayesinde, mühendisler ve araştırmacılar kusur oluşumunun en erken aşamalarında kalite iyileştirmeleri yapabilirler.
Elektron mikroskobu benzersiz yapısal detaylar sunmakla kalmaz, aynı zamanda tekniğin elementel analizden de fayda sağlar.

3-Temel Malzeme Araştırmaları
3-Sayısız teknik yenilik, doğrudan veya dolaylı olarak yeni malzemelerle bağlantılıdır. Araştırmacılar, sürekli yeniliği beslemek için, makro-, mikro- ve nanoskallardaki malzemelerin (morfolojik, yapısal, manyetik, termal ve mekanik) fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkındaki anlayışlarını derinleştirmek istiyorlar.
Malzemelerin özelliklerini anlamak ve geliştirmek, böylece faydalarını ve değerlerini arttırmak için birçok neden vardır. Mukavemet, süneklik, yoğunluk, korozyon direnci ve elektrik iletkenliği, bir malzemenin geliştirilmiş veya tamamen yeni uygulamaları için hayati önem taşıyan özelliklerden sadece birkaçıdır.
Polimer ve kataliz araştırmaları alanında kimyagerler ve kimya mühendisleri, mikro ve nanometre ölçeklerinde malzeme yapısı ve işlevi arasındaki ilişkileri daha iyi anlamak istiyorlar. Keşifleri, hedeflenen işlevsellik, daha uzun aktif ömür, daha düşük değiştirme maliyetleri, geliştirilmiş güç ve daha iyi üretilebilirliğe sahip yeni malzeme sistemlerine yol açar.
Nano aygıtların heyecan verici alanı, elektronik, manyetik, mekanik ve optik sistemler için benzersiz işlevselliğe sahip minyatür teknoloji geliştirmeye odaklanmıştır. Sensörler, aktüatörler ve mikroakışkan cihazların tümü, küresel enerji, iletişim ve kritik izleme zorluklarının çözülmesine yardımcı olmak için yüksek talep görmektedir.
Bilim adamları malzeme yapıları hakkındaki bilgilerini genişlettikçe, malzemelerin ışığa, sıcaklığa, basınca ve diğer uyaranlara tepki olarak nasıl davrandıklarını da anlamak isterler. 

4-Malzeme Kirlilik Analizleri

4-Üretilen bileşenlerin sürekli yeniliği ve iyileştirilmesi, üreticilerin kaliteden ödün vermeden hızlı ve güvenilir bir şekilde ürün oluşturma yeteneğine dayanmaktadır. Artan temizlik standartları ile, bu yüksek beklentileri karşılamaları için parçaların her zamankinden daha kapsamlı analizleri gerekmektedir. Ek olarak, bileşenlerin yüzey temizliği, parçanın nihai kalitesiyle doğrudan ilişkili olan ek kaplamaların ve işlemlerin yapışması için kritiktir. Aslında, temizliğin alan başarısızlık oranıyla o kadar yakından ilişkili olduğu gösterilmiştir ki, Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği (VDA) ve Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), özellikle otomotiv bileşenlerinin temizliğini karakterize etmek için kapsamlı standartlar geliştirmiştir.
Genel olarak, bu, sınırlı analitik detaylar sunan teknik temizlik için ortak yöntemlerin gereksiz yere kısıtlayıcı olabileceği anlamına gelir. Kaçınılmaz olarak, üreticiler eksik bilgilerden kontaminasyonun kaynağını bulmaya çalıştıkça artan teşhis süresine yol açar, dolayısıyla parçayı üretme maliyetini arttırır. Bu arada tarama elektron mikroskobu / enerji dağıtıcı X-ışını spektroskopisi (SEM / EDX), ayrı ayrı partiküllerin kimyasal bileşimini sağlar. Bu, üreticinin bileşen için en zararlı parçacıklar için farklı temizlik sınırları belirlemesine izin verirken, iyi huylu parçacıklar için limitler daha rahat olabilir.
SEM Görüntüleme-Elementel Analiz-Yarı Kantitatif

Asbest

Toprakta,Sedimentte ,Sıvıda ve Katı malzemelerde inşaat yapı malzemeleri , toprak,kayaç, elektrik ekipmanları,halatlar, contalar,ithal edilen ürenler,çadırlar,fren balatları,oyuncaklar vb. tüm ürünlerde  asbest bulunup bulunmadığı ve türünün tespit edilmesidir. Katı materyallerde asbest tayini ör:Sıva,beton,conta gibi inşaat malzemelerinde Taramalı elektron mikroskobu kullanılarak asbestin fotoğrafı ve element analizi verilmektedir.PLM yönteminde tespit edilemeyen asbest bu yöntemde daha kesin olarak tespit edilmektedir. Vonka asbest laboratuvarı uluslararası yeterlilik testlerinden AIMS başarıyla geçmiş ülkemizin tek laboratuvarıdır.
SEM Taramalı Elektron Mikroskop ve Enerji Dağılım X ışını Yöntemi


VDI 3866 – ISO 22262 SEM EDXA

 1. Analizi pahalıdır.
 2. Tespit sınırı %0.01 ve üzerindedir.
 3. Endüstride en tercih edilen yöntemdir.
 4. Sonuçlar yoruma açık değildir.
 5. Elementel analiz yapılabilir
 6. Somut görüntü ve elementel çıktısı avantajlarındandır.
 7. Hasarsız numune alma
 8. Toz ve yüzey numunelerinde başarılı
PLM ile Asbest Tür AnaliziHSG 248 A2-NIOSH 9002 -ISO 22262PLM
 1. Analiz maliyeti ucuzdur
 2. Tespit sınırı %1 ve üzerindedir.
 3. Kentsel dönüşümde en tercih edilen yöntemdir.
 4. Yanılma payı fazladır.
 5. Analist tecrübesine bağlıdır
 6. Hızlı sonuç alınır
 7. Somut çıktı verilemez.
 8. Numune alınırken hasar verilebilir
 9. Toz ve yüzey numunelerine bakılamaz
 10. Maximum büyütme 400X tir.

agtvonka.com.tr

Hasanpaşa Mah.Uzunçayır Cad.No:41 C2 Blk.K:3 D:29 Kadıköy

HARİTADA AÇ