Asbest Söküm

Asbest söküm işlemi bünyesinde Asbest Söküm Uzmanı ve Asbest Söküm Çalışanı olan firmalar tarafından yapılmalıdır.İşkur a bildirim yapılmalıSöküm işlemi süresince kişisel maruziyet ölçümleri yapılmalıdır.Söküm işlemi bittikten sonra ortamın kullanıma açılması için Asbest Ortam Ölçümlerinin yapılması gereklidir.Asbest ortam ölçümleri kesinlikle yetkili laboratuvarlar tarafından TS EN 689 Standardına göre yapılması gerekmektedir.Ölçüm sonuçları temiz çıktıktan sonra ortam kullanıma açılırAsbest atıkları bertaraf firmasına gönderilmelidir.Ortam ölçüm ve kişisel ölçüm sonuçlarıyla birlikte İŞKUR a kapanış dilekçesi verilerek söküm işlemi tamamlanmış olur.

Asbest söküm işlemi şeması
Asbest Söküm Sırasında ve Sonunda Alınması gereken Asbest Ortam ölçümü ve Kişisel Maruziyet Ölçüm numuneleri sayısı
Asbest söküm işlemi süresince kontrol amaçlı anlık partikül ölçen cihazlarımızan biri

Mümkün olan en az personelle çalışma yapılması esastır.
Sökümü yapılacak asbestli malzemenin risk değerlendirmesi sonucuna göre iş planı hazırlanır.
Asbesti açığa çıkarmadan çalışmaya yapmak esastır.Bu mümkün olmadığı durumlarda çalışanı ve çevreyi asbest lif salınımının önlenmesi sağlanarak çalışma yapılır.
Malzemenin kapatılması eğer bu mümkün değilse ortamın karantinaya alınması önerilir.Çatı kaplama malzemelerinde yapılacak çalışmalarda genellikle mümkün olmamaktadır.
Alınan toplu koruma önlemlerine ek olarak;Çalışanların özel ekipmanlarla çalışması sağlanır.Çalışanların KKD ları riski arttırmamalıdır.Örneğin yarım yüz maskesi ile çalışma yapmak mümkünken tam yüz maskesi kullanmak ilave riskli durumlar yaratabilir .Yalnız bu durum kesinlikle yapılan ölçüm sonuçları ve malzeme risk değerlendirmesi sonuçlarına göre asbest söküm uzmanı tarafından kontrol altında tutulmalıdır.

Söküm sırasında kişisel mazruziyet ölçümü hergün alınmalıdır.Bu tartışılacak bir konu değildir.TS EN 689 standardına göre homojen her bir grup çalışandan günde en az 1 adet kişisel maruziyet ölçümü alınmalıdır.
Söküm sırasında söküm alanı çevresinde istenirse çevreye asbest lif kontaminasyonu anlamak için önerilir.
Söküm sonunda mutlaka ortam ölçümleri yapılmalı ölçüm sonuçları uygunsa karantina kaldırılmalıdır.
Asbest atıkları lisanslı araçlarla atık bertaraf tesislerine gönderilmelir.
Tüm işlemler bittikten sonra ölçüm sonuçları işkur a bildirilmelidir.

Asbest ölçüm ve Analizi için mobil asbest laboratuvarlarımızdan biri

Asbest Söküm sırasında çalışanların dekontaminasyon ünitesi

Asbest sökümü yaptıracak bir çok firma şartnamelerine bazı metotları eklemektedir.Ülkemiz açısından çok olumlu olmasına rağmen uygulamada ne isteyen firma nede sökümü gerçekleştiren firmalar metoda uymamaktadır.
Bazı meotlardan bir kaç örnek verecek olursak

1.Minimum sayıda personel çalışması
2.Kapalı ortamlarda kullanılacak elektrik süpürgelerinin eksozunun aynı ortama verilmemesi gerekliliği
3.Ölçümlerin Elektron mikroskop ile yapılması
4.Asbeste bağlı mesleki sorumluluk veya kaza sigortası yapılması (asbest ve tehlikeli maddeler kapsam dışı olmayacak şekilde)
5.Hangi şartlarda P2 ,FFP2,P3,FFP3 ve hava beslesmeli maske kullanılacağı yapılacak ris değerlendirmesine ve ölçüm sonuçlarına göre belirlenmelidir.Gereksiz yere personelin solunumuna ek yük getirilmemelidir.
6.Koruyucu giysiler (tulumlar) mümkünse tek kullanımlık olmalıdır.Zorunlu durumlarda yıkanabilir tulumlar giyilebilir.
Tek kullanımlık tulumlar Cat 3 tip 5-6 olmalıdır, bazı durumlarda tip xx  kullanılabilir.Bunun haricindeki tek kullanımlık tulumlara izin verilmez.
7.Hijyen kuralları gereği çalışanların duş alabilecekleri bölümler ve tuvalet imkanı sağlanmalıdır.Maalesef konteynırdan bozma siztemler ülkemizde sıklıkla kullanılmakta hatta çoğu zaman duş sistemi bile kurulmamaktadır.
8.Asbestle çalışmalar yapılırken işveren çalışanların veya temsilcilerinin Maruziyet seviyelerinin kayıtlarına ve anlamları ile ilgili bilgilere erişimine izin verir.(2) İşveren, normal işletimden sapan çalışma koşullarında istisnai derecede yüksek tehlikeli madde konsantrasyonlarına maruz kalabileceklerse çalışanları derhal bilgilendirmelidir. Bu, özellikle arızalar, belirli bakım çalışmaları veya kazalar durumunda geçerli olabilir. Kesinlike söküm firmaları ve söktüren firmalar bunu maliyet unsuru görmekte ve denetimsizlikten dolayı bu kurala hiç uyulmamaktadır.
9-İşyeri hekimi kesinlikle risk değerlendirme çalışmasına katılmalıdır.

Asbest tozlarının zemin ve duvarlardan temizlenmesi için hepa filtreli süpürge

10-Çalışma alanının çevresindeki alanda asbest fiber konsantrasyonunun xxxx F / m3 altına düşmektir.

11.Asbest içeren sular kanalizasyon sistemine deşarj edilmemeli,

12.Beyaz alan ölçümleri gerekebilir.( karantina hasar alırsa,çalışma uzun süreli ise,vb )

13- Çalışma alanı (siyah alan) en son teknolojiye göre toz geçirmez bir şekilde ortamdan ayrılmalıdır (bölme). Bölme sabit olmalı ve negatif basıncın ve diğer gerilmelerin emme kuvvetine dayanmalıdır. Çalışma alanı mümkün olduğunca küçük tutulmalıdır.Kurulacak havalandırma ve klima sistemleri aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır:

 1. yeterince boyutlandırılmalı,
 2. bir egzoz havası arıtma sistemi olmalıdır,
 3. çalışma alanı asbest fiber konsantrasyonunu azaltmak için yeterince havalandırılmalıdır,
Asbest söküm sırasında oluşturulan karantina alanında negatif basınç oluşturarak dışarıya asbest liflerinin gitmesini engeller

Yeterli negatif basınç sağlanmalıdır.
Gerekli hava çıkışı, oda hacmine görehavalandırma sisteminin nominal çıkışından hesaplanmalıdır. Besleme havası, çalışma alanında etkili bir akış olması için tanımlanan besleme havası açıklıklarından geçirilmelidir. Hava akışı örn. B. bir duman tüpü kullanarak kontrol etmek.
Vardiya sona erdikten sonra, havalandırma ve klima sistemi aynı çıkışla en az bir saat çalıştırılmaya devam edilmelidir. Negatif basınç sürekli ölçülmelidir. Kayıt şeritleri en azından önlem tamamlanana kadar tutulmalıdır. Negatif basınç düşerse, optik veya sesli bir alarm otomatik olarak tetiklenmelidir. Bazı durumlarda havalandırma sistemini acil durum güç kaynağına bağlamak gerekebilir.

14-Personel dekontaminasyon sistemleri kurulmalı en az  3 odalı siyah alana buradan giriş yapılmalı ve buradan çıkılmalı .Bu ünitelerden kesinlikle asbestli malzeme çıkarılmamalı ve negatif basınç sürekli ölçülmeli.Ayrıca Hava akış yönü siyah alana doğru olmalıdır.

15 -xxxx  F / m³ üzerinde fiber konsantrasyonu ile en fazla üç çalışan çalıştırılır ve toplam çalışma süresi iki vardiyadan fazla olamaz.

Asbest Alarm Sistemi

16- Malzeme dekontaminasyon sistemleri , nesnelerin ve malzemelerin uygun şekilde taşınması, temizlenmesi, paketlenmesi ve geçici olarak depolanması için tasarlanmalıdır

 1. Zeminler, duvarlar ve tavanlar sağlam, yıkanabilir, pürüzsüz malzemeden yapılmış,
 2. bölme 2’de kontrollü negatif basınç bakımı; negatif basınç çalışma alanından daha yüksek olmamalıdır,
 3. Bölmelerin havalandırılması (saatte on kat hava değişimi ve bölme 2’de diyagonal akış),
 4. malzeme çıkarılmadan önce bölme 1’de en az x hava değişikliği,
 5. kendiliğinden kapanan oda kapıları,

6. Kapıların kilitlenmesi, böylece 1 ve 2 ve 2 ve 3 kapıları aynı anda açılamaz

17- Koruyucu önlemlerin kaldırılması

(1) İşveren yalnızca aşağıda belirtilen koruyucu önlemleri alabilir:

Asbestli zift kazıma aracı
 1. asbest ve temizlik dahil olmak üzere asbest içeren diğer malzemelerle çalışmalar tamamlanmış,
 2. gözle görülür bir artık kirlenme olmadığının görsel olarak incelenmesi ile teyit edilmiştir,
 3. oda havasında xxx F / m³’nin altındaki bir asbest fiber konsantrasyonu VDI 3492’ye göre ölçümle belirlendi

Poisson dağılımına göre hesaplanan asbest fiber konsantrasyonunun% 95 güven aralığının üst sınırı xx F / m³’den azdır. Bu ölçüm sırasında, ölçüm aralığındaki negatif basınç bakımı kaldırılmalıdır.

18-Contaları ve salmastraları çıkarırken, serbest bırakılan asbest lifleri  endüstriyel bir elektrikli süpürge / toz giderici ile vakumlanmalıdır.

19-Asbest içeren atıklar, asbestin kütle içeriği % 0.1’i aşarsa, atık yasasına göre “tehlikeli atık” olarak sınıflandırılacaktır.

Asbest Su Temin Cihazı

20-DIN EN 689 a göre kişisel maruziyet ölçümleri alınmalıdır.

Sahada anlık asbest analizi yapan cihaz